MODULAS Informatie MODULAS Informatie
MODULAS Grootboek administratie MODULAS Grootboek administratie
MODULAS Debiteuren administratie MODULAS Debiteuren administratie
MODULAS Crediteuren administratie MODULAS Crediteuren administratie
MODULAS Vaste activa registratie MODULAS Vaste activa registratie
MODULAS Financieel pakket MODULAS Financieel pakket
MODULAS Automatische betalingen MODULAS Automatische betalingen
MODULAS Relatiebeheer MODULAS Relatiebeheer
MODULAS software draait onder MODULAS software draait onder
MODULAS Menu's MODULAS Menu's
MODULAS  -  FINANCIEEL

MODULAS Crediteuren administratie

Crediteur
Wanneer een bedrijf een leverancier moet betalen voor geleverde diensten of goederen dan is dit een crediteur van het bedrijf. Men is deze leverancier nog geld verschuldigd die binnen een bepaalde termijn moet worden betaald (betalingstermijnen verschillen per leverancier waarbij 30 dagen een vaak voorkomende betalingstermijn is). Aangezien men de crediteur nog geld verschuldigd is, wordt dit op de balans als een schuld opgenomen aan de creditzijde (rechterkant) van de balans.

Crediteurenbeheer
Aangezien het voor de onderneming van belang is de leveranciers op tijd te betalen, is het voeren van een accuraat crediteurenbeheer van groot belang. Door betalingen binnen de hiervoor voorgeschreven betalingstermijn te voldoen zal dit onder andere: ten goede komen aan de relatie met de leveranciers; zorgen voor een accuraat beeld van je administratie en status van de financiën; voorkomen dat men aanmaningskosten en/of boetes krijgt.