MODULAS Informatie MODULAS Informatie
MODULAS Grootboek administratie MODULAS Grootboek administratie
MODULAS Debiteuren administratie MODULAS Debiteuren administratie
MODULAS Crediteuren administratie MODULAS Crediteuren administratie
MODULAS Vaste activa registratie MODULAS Vaste activa registratie
MODULAS Financieel pakket MODULAS Financieel pakket
MODULAS Automatische betalingen MODULAS Automatische betalingen
MODULAS Relatiebeheer MODULAS Relatiebeheer
MODULAS software draait onder MODULAS software draait onder
MODULAS Menu's MODULAS Menu's
MODULAS  -  FINANCIEEL

MODULAS Grootboek administratie

Algemeen
Boekhouden is het bijhouden van gedane uitgaven en verkregen ontvangsten, en de vermogenspositie van een bedrijf. De doelen hiervan zijn onder andere:

- overzicht te hebben en te houden in de financiële positie van het bedrijf.
- inzicht te krijgen in de winsten en verliezen.
- afleggen van verantwoording over het gevoerde financiële beleid.

De boekhouding krijgt vorm met een grootboek. Het grootboek bestaat uit rekeningen waarop per soort financieel feit de waardeveranderingen worden weergegeven. Het grootboek wordt ingeboekt met journaalposten, ook wel "boekingen" genoemd. Het grootboek wordt op zijn beurt gebruikt om de jaarstukken te maken, bestaande uit:

- Jaarrekening : de balans en winst- en verliesrekening, met toelichting en
- Jaarverslag : tekstuele toelichting bij de jaarrekening en verwachtingen.
>>> lees verder