MODULAS Informatie MODULAS Informatie
MODULAS Grootboek administratie MODULAS Grootboek administratie
MODULAS Debiteuren administratie MODULAS Debiteuren administratie
MODULAS Crediteuren administratie MODULAS Crediteuren administratie
MODULAS Vaste activa registratie MODULAS Vaste activa registratie
MODULAS Financieel pakket MODULAS Financieel pakket
MODULAS Automatische betalingen MODULAS Automatische betalingen
MODULAS Relatiebeheer MODULAS Relatiebeheer
MODULAS software draait onder MODULAS software draait onder
MODULAS Menu's MODULAS Menu's
MODULAS  -  FINANCIEEL

Activa periodiek afschrijven (vervolg)

Activa periodiek afschrijven
Na de invoer van alle activa kan met de beschikbare Activa rapportage gecontroleerd worden of er een correcte aansluiting is met het totaal aan boekwaarden op de balans. Als dit punt is bereikt, dan kan begonnen worden met het periodiek afschrijven van activa. Dit afschrijven gebeurt altijd voor alle activa tegelijkertijd. Dan wordt geen activum vergeten. Activa kunnen per maand, kwartaal of jaar worden afgeschreven. Elke afschrijving op een activum vormt een kostenpost op de Winst- en Verlies rekening. Tegelijkertijd wordt op de balans het cumulatieve totaal aan afschrijvingen voor dat activum opgehoogd. Dit alles wordt bereikt door het genereren van afschrijvingsjournaalposten.

Als een periodieke afschrijving wordt gedaan, dan wordt voor elk activum berekend hoeveel er voor dat activum afgeschreven moet of kan worden. Vervolgens wordt voor elk activum een aparte journaalpost aangemaakt in de geselecteerde periode. Daarbij wordt het afschrijfbedrag op de balansrekening voor cumulatieve afschrijvingen credit geboekt tegen debet op de Winst- en Verlies rekening voor afschrijvingen. <<< terug