MODULAS Informatie MODULAS Informatie
MODULAS Grootboek administratie MODULAS Grootboek administratie
MODULAS Debiteuren administratie MODULAS Debiteuren administratie
MODULAS Crediteuren administratie MODULAS Crediteuren administratie
MODULAS Vaste activa registratie MODULAS Vaste activa registratie
MODULAS Financieel pakket MODULAS Financieel pakket
MODULAS Automatische betalingen MODULAS Automatische betalingen
MODULAS Relatiebeheer MODULAS Relatiebeheer
MODULAS software draait onder MODULAS software draait onder
MODULAS Menu's MODULAS Menu's
MODULAS  -  FINANCIEEL

MODULAS Vaste activa registratie

Grote aanschaffingen zoals gebouwen, vervoermiddelen, computers en inventaris mogen meestal niet in één keer als kosten afgetrokken worden. In plaats daarvan moeten ze in delen over meerdere jaren afgeschreven oftewel geactiveerd worden. Met de Vaste Activa registratie kunnen deze aanschaffingen, ook wel Activa genoemd, worden vastgelegd en beheerd. Vanaf het moment van aanschaf en in gebruikname tot en met het moment dat het niet meer voldoet en afgeboekt of verkocht wordt. Als de Activa registratie is ingericht en de activa zijn ingevoerd, dan kunnen alle relevante journaalposten t/m afboeking of desinvestering, direct vanuit de Activa registratie gegenereerd worden. Handmatige afschrijvingen via het memoriaal zijn dus niet meer nodig.

Hoe staat een Activum in de administratie?
Een activum behoort tot het eigendom van een onderneming dus de waarde ervan moet in de administratie verantwoord worden. De boekwaarde van een activum is de waarde waarvoor het activum effectief op de balans staat. De Vaste Activa registratie zorgt ervoor dat elk activum voor de correcte boekwaarde in de administratie is opgenomen. >>> lees verder